Ehdot

Kiipeilyn ja boulderoinnin ehdot

Vapaaehtoinen osallistuminen

Osallistun kiipeilyyn vapaaehtoisesti. Olen tietoinen siitä, että laji on luonteeltaan sellainen, että siihen liittyy tapaturman, loukkaantumisen tai pahimmassa tapauksessa kuoleman riski. Noudatan saamiani ohjeistuksia ja Saimaa Stadiumin kiipeilyn käyttöehtoja.

Järjestäjän vapautus vastuusta

Tietoisena kiipeilyyn ja boulderointiin sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisesti aiheutuvista terveyteen tai omaisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuusta vapautus koskee lajin harjoittamisen aikana matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan. Vastuusta vapautus ei kuitenkaan koske järjestäjän tai sen edustajan huolimattomuutta tai tahallisen menettelyn aiheuttamia vahinkoja. 

Vakuutukset ja vaatimukset

Tiedostan, että asiakkaana vastaan itse matka- ja tapaturmavakuutuksestani. Vapaa-ajanvakuutus ei yleensä korvaa kiipeilyssä tapahtuvia vahinkoja.

Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajaa vastaan rikos- tai  siviiliperusteista vaatimusta.Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani. 

Sairaudet ja muut rajoitteet

Jos teillä on osteoporoosi tai olette raskaana, neuvotelkaa kiipeilyn sopivuudesta teille lääkärinne kanssa. Jos teillä on näkö- tai kuulovamma, neuvotelkaa kiipeilyn sopivuudesta palveluntarjoajan henkilökunnan kanssa. 

Saimaa Stadiumin ehdot

Kiipeily

Boulderointi on sallittua ainoastaan sille tarkoitetulla seinällä. Saimaa Stadiumin köysikiipeilyseinällä boulderointi on kielletty. Kiipeilijän tulee kiivetä aina turvavälineiden avulla ja kiipeilykenkiä käyttäen. 

Omatoimiseen kiipeilyyn köysiseinällä asiakkaan täytyy suorittaa varmistustesti (yläköysi- tai lead-kiipeily) ja lunastaa kortti. Kortti täytyy olla näkyvillä kiipeilyvaljaissa. Mikäli kiipeilijän toiminta näyttää valvojan/henkilökunnan mielestä riskialttiilta, on valvojalla/henkilökunnalla oikeus puuttua toimintaan. 

Alle 18-vuotiaat pääsevät kiipeilemään vain huoltajan valvonnan alaisena. Alle 14-vuotiaat pääsevät kiipeilemään vain huoltajan valvonnan alaisena. 

Päihtyneenä lajien harjoittaminen on kiellettyä, promilleraja on 0. 

Kaikki ongelmat, mahdolliset vaaratekijät ja -tilanteet on ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle. Kiipeilijän tulee olla tietoinen siitä, että otteet voivat löystyä tai hajota. Huomatessasi löysän tai rikkoontuneen otteen tai jatkon, ilmoita siitä välittömästi henkilökunnalle. Otteita tai muita seinän rakenteita ei saa käsitellä. Kaikkien käytettävien kiipeilyvarusteiden tulee olla UIAA:n hyväksymiä.

Yleiset ehdot

Saimaa Stadiumin tiloja käytetään aina omalla vastuulla. Saimaa Stadiumi ei ole vastuussa asiakkaiden virheellisestä toiminnasta johtuvista onnettomuuksista tai henkilökohtaisen omaisuuden katoamisesta tai vahingoittumisesta.

Ulkokengillä liikkuminen Saimaa Stadiumin urheiluhallissa on kielletty.

Kaikkien tilojamme käyttävien tulee noudattaa aukioloaikojamme. 

Tiloissamme on jatkuva tallentava kameravalvonta. 

Seinien päälle kiipeäminen on kiellettyä. 

Noudatattehan yleistä varovaisuutta ja annettuja ohjeita.