Timolta tähän tekstiä

Tässä jotain siansaksaa: Areena tarjoaa koulutuksen osalta monialaisen oppimisympäristön jo olemassa oleville
koulutusaloille ja uusille avauksille sekä uudenlaisia oppimisympäristöjä ja mahdollisuuksia
työelämäyhteistyöhön. Lisäksi areenaa voidaan hyödyntää myös avoimen amk:n ja täydennyskoulutuksen
toteutuksessa. 
Rakennusvaiheessa tutkimus- ja kehittämistoiminta liitetään rakennuksen
elinkaaren ympäristövaikutuksia, rakennusautomaation, etävalvonnan, energiaomavaraisuuden ja
jätehuollon kehittämistä, sisäilman tutkimusta, anturointia ja monitorointia sekä erilaisten materiaalien
hyödyntämistä rakentamisessa.

Valmistuessaan areena tukee ammattikorkeakoulun hyvinvointialaa
uudistavaa ja tarpeita ennakoivaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä mahdollistaa uusien mallien ja
palvelujen pilotoinnin todellisessa ympäristössä.

HYVINVOINTILABORATORIO (AREENA KIRJASTA)

  • kuntosalin yhteydessä
  • testausteknologian käyttö urheilusuorituspaikoilla
  • kaupalliset testaukset ja mittaukset yksityisile henkilöille ja urheiluseuroille
  • juoksuklinikka
  • muita High Tech-mittaamiseen liittyviä hyvinvointia tulevia palveluja 
  • henkilökohtaiset ravitsemus- ja liikuntaneuvontapalvelut
  • opiskelu- ja työhyvinvointipalvelut
  • kuntoutustoiminta
  • hyvinvointia, terveyden edistämistä ja digitaalisuutta yhdistävä tutkimus- ja kehittämistoiminta
  • opintoihin sisältyvät käytännön työn harjoittelu, kuten hieronta-, fysioterapia- ja kuntoutuspalvelut