Active Life Lab

''Tällaista ympäristöä ei ole ennen Suomessa nähty'

Active Life Labin tilat on suunniteltu edistämään luovuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Laboratorion tilaratkaisuiden lähtökohtana on startupmainen ideoiden ketterä kehittäminen ja testaaminen. Uusimpaan teknologiaan yhdistettynä tila tarjoaa inspiroivan ympäristön uuden ja vaikuttavan hyvinvointitarjonnan kehittämiseen.

Esimerkkejä hyvinvointipalveluistamme

Active Life Lab tarjoaa monipuolisia palveluja esimerkiksi yrityksille ja työyhteisöille. Tutustu palveluihimme ja kysy myös räätälöidyistä palvelupaketeistamme esimerkiksi kokouksen yhteyteen.

Hyviökartoitus ja älykuntopiiri

kesto 2,5 tuntia, ryhmäkoko 6-12 henkilöä

Sisältyvät analyysit:

 • Liikuntamotivaatioanalyysi (palaute)
 • Hyvinvointipalveluanalyysi
 • Kognitioanalyysi (lähimuisti ja kognitiivisen inhibition testi, palaute)
 • Kehonkoostumusanalyysi (palaute)
 • Tasapainoanalyysi (palaute)
 • Älykuntopiiri

Aikataulu:

 • Orientaatio ja kyselyiden täyttäminen 30 min
 • Älykuntopiiri ja –testit 1,5 h
 • Ryhmäpalaute 30 min

99 € / henkilö

Hyviökartoitus

kesto 1,5 tuntia, ryhmäkoko 10-24 henkilöä

Sisältyvät analyysit:

 • Liikuntamotivaatioanalyysi (palaute)
 • Hyvinvointipalveluanalyysi
 • Kognitioanalyysi (lähimuisti ja kognitiivisen inhibition testi, palaute)
 • Ryhmäpalaute 30 min

39 € / henkilö

DATAAN PERUSTUVIA HYVINVOINTIPALVELUITA

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK) Active Life Lab tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön dataan perustuvien hyvinvointipalveluiden huippututkimukselle ja kehitystoiminnalle. Saimaa Stadiumin yhteyteen valmistunut laboratorio laajentaa XAMK:n TKI-toimintaa ja tukee entistä vahvemmin terveydenedistämisen toimenpiteitä maakunnassa.

Active Life Lab:n ympäristössä mitataan kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Monipuolisten mittareiden avulla voidaan selvittää, miten vaikuttavuus eroaa eri asiakasryhmien ja toimenpiteiden kesken. Tietoa voidaan hyödyntää toimenpiteiden suuntaamisessa asiakkaille jotka niistä eniten hyötyvät, ja kehittämään uusia ratkaisuja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Hyvinvointia edistävä tila

XAMK Active Life Labin lippulaivana toimiva hyvinvointia edistävä tila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Puolet tilasta on virtuaalitodellisuusympäristöä, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia. Virtuaalitodellisuusympäristössä voidaan toteuttaa luentoja, ryhmätöitä, taidenäyttelyitä tai vaikka ravintolaillallinen tunnelmallisessa museossa tai luonnon helmassa.

Älykäs kuntosali

Kuntosalin laitteet mittaavat yksiköiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi. Laitteissa on avoin rajapinta, mikä mahdollistaa hyvinvointi- ja kuntoutuspelien sekä kognitioita kehittävien sisältöjen kehittämisen.

Kuntotestaustila

Kuntotestauksiin tarkoitettu tila on varustettu viimeisimmillä fysiologisilla mittareilla sekä virtuaalitodellisuudella ja lisätyllä todellisuudella. Laboratorioon tulevalle juoksumatolle voi priorisoida erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä, mikä tehostaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinpotilaiden sekä neurologisten potilaiden kuntoutusta.

Aulatilan ravintola

Ravintolassa tutkitaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti terveyttä edistäviä ruokapalveluita. Ruokapalveluihin liittyvillä teknologisilla ratkaisuilla voidaan ohjata ja opastaa asiakkaita hyvinvointia lisäävään syömiseen. Ravintolatilan värejä ja kalustusta voidaan muuttaa eri käyttötarpeiden mukaan terveyden edistämisen lähtökohdista.

''Jokainen omistaa oman datansa''

XAMK Active Life Labin pääperiaate on, että henkilö omistaa hänestä kerätyn tiedon ja hänellä on täysi valta päättää sen jatkokäytöstä. Henkilöllä on oikeus saada tietää mitä dataa hänestä on kerätty ja hän voi poistaa datan niin halutessaan.

Ihmisiä palvelevat läpinäkyvät tietoturvaratkaisut ovat olennainen kilpailuetu tulevaisuuden hyvinvointiteknologioiden kehitystyössä. Parhaimmillaan ne edesauttavat datan hyödyntämistä hyvinvointia edistävällä tavalla ja lisäävät luottamusta eri hyvinvointiteknologioita kohtaan.

Vastaamme seuraaviin väitteisiin

Ympäristö

Ympäristöä muuttamalla voi ohjata ihmisiä terveelliseen käyttäytymiseen ilman ihmisten tietoista päätöstä toimia terveellisemmin.

Tilan sisustusta voidaan muuttaa rauhoittavaksi niin, että muutos vähentää ihmisten stressitasoa, parantaa verensokerinsäätelyä sekä keskittymiskykyä.

Teknologia

Teknologialla voidaan helpottaa ja lisätä päivittäisten terveellisten valintojen tekemistä.

Digitaaliset terveysinterventiot parantavat sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä tehokkaammin tavanomaisiin toimenpiteisiin verrattuna.

Sisältö

Terveysteknologian vaikuttavuus terveyden edistämisessä paranee, jos sisältö kehitetään edistämään henkilön koetun pätevyyden ja autonomian tunnetta

Voimaharjoitteluun yhdistetty kognitioharjoittelu parantaa ikääntyneiden toimintakykyä ja motivaatiota harjoittelua kohtaan enemmän kuin pelkkä kuntosaliharjoittelu.

Yhteystiedot

Arto Pesola

tutkimuspäällikkö

p. 040 6411 504

arto.pesola@xamk.fi

Susanne Kumpulainen

tki-asiantuntija

susanne.kumpulainen@xamk.fi

Viljo Kuuluvainen

projektipäällikkö

p. 040 670 1695

viljo.kuuluvainen@xamk.fi

Tuomas Reijonen

it-asiantuntija

tuomas.reijonen@xamk.fi

Hanke

Etelä-Savon maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahastosta rahoittama Älykäs hyvinvointilaboratorio-hankekokonaisuus koostuu investointihankkeesta sekä toiminnan käynnistämishankkeesta. Hankkeiden kesto on 1.5.2017-30.4.2019.